دوشنبه 1 مرداد 1397
 انتخاب وب سایت

شرایط عمومی پیشنهاد قیمت مزایده بوفه های دانشگاه

 

شرایط عمومی پیشنهاد قیمت مزایده پارکینگ دانشجویی شهرک دانشگاهی امیرکبیر ‏

مرحله پنجم

متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

فرم شماره یک: شرایط عمومی پیشنهاد قیمت مزایده doc

فرم شماره دو: فرم بازرسی مزایده doc